طرح توجیهی مجتمع ورزشی

خلاصه طرح :

موضوع طرح : مجتمع ورزشی

 

نوع تولیدات : ارائه خدمات ورزشی

تعداد شاغلین  10 نفر

 مشخصات سرمایه گذاری طرح

 رشته های ارائه شده در طرح مجتمع

 بدنسازی

 ووشو

 کاراته

 تکواندو

 ژیمناستیک

 فول کیک بکینگ

 کونگفو

 کونگفو توآ

 فول کنتاک

 کیوکو شینگ

 پرورش اندام

 ائروبیک

 شوتوکان

 جودو

موی تای
دانلود مطلب