معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان

این پاورپوینت به معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان می پردازد. از بین نژادهای ایرانی توضیحات کاملی راجع به نژاد سرابی، گلپایگانی، سیستان و گاوهاى اطراف تهران داده می شود. همین طور طبقه بندی بر اساس استفاده و اصالت هم ارائه می گردد. همچنین توضیحات جامعی راجع به 6 نژاد جهانی گردآوری شده است. متن زیر قسمتی از تحقیق می باشد:

به ‌‌نظر مى‌رسد که این نژاد از اختلاط و آمیزش گاوهاى بومى ایران با گاوهائى که از کشور شوروى سابق وارد منطقه سراب شده بودند به ‌وجود آمده  و بعداً به نام سرابى معروف گشته است رنگ آن زرد طلائى و قهوه‌اى سوخته است کوچک و خوش اندام است. اخیراً گاوهاى سرابى به‌صورت گله‌هاى نیمه صنعتى پرورش داده مى‌شوند.

Top of Form

Bottom of Formدانلود مطلب