در این مقاله  میپردازیم به فیلدهایی که در این پروژه به کار رفته است
ردیف سهام
شماره سهام
نام شرکت دارای سهام
 
تعداد سهام
قیمت قبلی سهام
کارمزد قبلی سهام
ارزش قبلی سهام
 قیمت روز سهام
کارمزد روز سهام
 ارزش روز سهام
رشد سهام